DuoLife Vita C


SKU#: DLLQPVIT010000
  • Sale
  • $55.00
  • Regular price $100.00


DuoLife Vita C is a solution for those looking for an infallible way to boost their mood and supplement their vitamin and minerals deficiencies, so simply for those who like to enjoy their life and have full energy!

When?  Everyone should constantly take vitamin C in their food because, like any typical vitamin, it is not produced by the human body. Its deficiency may contribute to immunosuppression, energy loss and many diseases. The first symptoms of vitamin C deficiency include: rapid fatigue, lack of appetite, tendency to bruise, bleeding gums, joint and muscle pains. In the period of increased demand for vitamin C, i.e. in the autumn and winter season, which is conducive to colds, as well as in states of weakness - in the course of viral infections and in the period of convalescence, it is worthwhile to increase the supply of this valuable vitamin through appropriate supplementation.

How ? The best choice is natural vitamin C in liquid form - Duo-Life VITA C, containing not only natural L-ascorbic acid, but also its valuable natural „biological background”, which includes bioflavonoids, carotenoids, plant enzymes, zinc, magnesium, vitamins B2 and B6. In this form, in its natural complex environment, vitamin C is better absorbed and more effective1 . Thanks to this, DuoLife VITA C helps improve the mood and provides energy.

DuoLife Vita C – usage: 25-50 ml/day; 25 ml = 363,50 mg vitamin C

DuoLife Vita C to rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują niezawodnego sposobu na poprawę samopoczucia oraz uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów – czyli po prostu na korzystanie z życia z pełną energią!

Kiedy stosować ? Każdy człowiek powinien stale przyjmować witaminę C w pożywieniu, ponieważ, jak każda typowa witamina, nie jest ona wytwarzana przez organizm ludzki. Jej niedobór może przyczyniać się do obniżenia odporności, spadku energii i wielu chorób. Pierwsze objawy niedoboru witaminy C to między innymi: szybkie męczenie się, brak apetytu, skłonność do siniaków, krwawiące dziąsła, bóle stawów i mięśni. W okresie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, a więc w sezonie jesienno-zimowym, sprzyjającym przeziębieniom, jak również w stanach osłabienia organizmu - w przebiegu infekcji wirusowych oraz w okresie rekonwalescencji, warto zwiększyć podaż tej cennej witaminy poprzez właściwą suplementację.

Jak stosowa ć ? Najlepszym wyborem jest naturalna witamina C w  postaci płynnej – DuoLife VITA C, zawierająca nie tylko naturalny kwas L-askorbinowy, ale również jego cenne naturalne „tło biologiczne”, które stanowią m.in. bioflawonoidy, karotenoidy, enzymy roślinne, cynk, magnez, witaminy B2 i B6. W takiej formie, w swym naturalnym kompleksowym otoczeniu, witamina C jest lepiej przyswajalna i bardziej efektywna. Dzięki temu DuoLife VITA C wspomaga poprawę samopoczucia i dostarcza energii.

Duolife Vita C – sposób użycia: 50 ml/dobę; 25 ml = 363,50 mg witaminy C