Set DuoLife BEAUTY. URODA


SKU#: DLPAPURO0101PP
  • Sale
  • $353.00
  • Regular price $560.00


BEAUTY is a perfectly selected composition of products supporting the functioning of the body and it is adapted to the circadian rhythm. 

Let your body work like clockwork.

Scientific discussion and research on the preservation of beauty and youth date back to the ancient times. Early studies became a basic reference which is consistent with today’s argument that the appearance largely depends on a daily diet. Lack of vitamins and a diet which is poor in micronutrients, quickly causes deterioration of the physical appearance. Over the past few years, more and more people have become interested in skin aging and its prevention. Scientists turned their attention to the issue of the ‘biological aging’ which means that with age our body is less and less able to respond to environmental stress. That is why, the internal balance of the body is lost, which results in brittle and dry hair, brittle and splitting nails, and the skin which turns pale and gray. The body needs to be supplemented from the inside with necessary vitamins and microelements. The selected DuoLife products included in the Beauty Set work as nutricosmetics that improve the body function, and the condition of hair, skin and nails.

Biological clock BEAUTY:

8:00 – 25 ml of DuoLife Day before a meal
8:30 – 2 capsules of ProDeacid Medical Formula and 25 ml of Collagen DuoLife
10:00 – 25 ml of Aloe DuoLife + 25 ml of Vita C
14:00 – 5 ml of RegenOil Liquid Gold + 20 ml of Chlorophyll DuoLife
19:00 – 25 ml of DuoLife Night before a meal*

The Pack includes:

1pc. - Collagen (750 ml),
1pc. - Aloe (750 ml),
1pc. - ProDeacid (60 capsules),
1pc. - Chlorophyll (750 ml),
1pc. - VitaC (750 ml),
1pc. - DuoLife Day and Night (Day 750 ml + Night 750 ml),
1pc. - RegenOil Liquid Gold (250 ml)

Do you need to know more ?

Our diet has a huge influence on our looks. Unless it contains vitamins and microelements, our appearance deteriorates over time. The preservation of beauty and youth is an important issue, and it was known and studied even in the ancient world. Researchers, scientists, the mighty and the wealthy have been looking into this matter, and over the last several years, the issue of the skins ageing and methods of its prevention have been gaining more and more attention. Researchers seek new methods to preserve youth and improve beauty, as science has already expanded the average human life-span. Moreover, human social, sexual and physical activity have also increased.

Skin ageing process is linked to a decreased production of fibroblasts. It cannot be stopped because it is a natural age-related process. Fibroblasts are the cells responsible for generating major substances for the youthful skin: collagen, elastin and hyaluronic acid, and ageing causes a decline in the their production capacity. Metabolic and replication functions also decline, and the cell renewal process slows down significantly. Visible wrinkles appear on the skin. It becomes dry and less firm because collagen and elastin fibers lose their elasticity and extensibility. Moreover, the amount of hyaluronic acid also decreases.

External factors, such as, pollution, ionizing and UV radiation, and internal factors including hormones and metabolic processes, influence the complex process of skin ageing. UV radiation increases the expression of the extracellular matrix metalloproteinases in the skin, which leads to collagen fiber fragmentation.

Disruption of the fibroblasts activity, caused by an age-related reduction in collagen synthesis, negatively affects the properties of the collagen fibers which become thinner and shorter. It also causes elevated concentration of the matrix metalloproteinases. Collagen fibers become disorganized and irregular, and there is a change in the ratio of type III to type I collagen. The collagen level in the skin begins to drop by 1%, each year.

Long-term skin exposure to solar radiation results in skin changes, mainly in the areas exposed to a direct sunlight. Their more frequent occurrence and more evident appearance are caused by the processes described above, which result in structural and physiological changes in every layer of the skin.

The impact of external factors leads to the formation of free radicals in the skin which promotes a destruction of lipids and the violation of the layers of the epidermis. Then the skin loses its elasticity, and deep wrinkles and discolored patches appear. When the protective barrier created by lipids, whose aim is to protect from external harmful factors, is violated, the condition of the skin significantly deteriorates. It results in a disruption of cellular function and a destruction of the enzymes, and consequently, in a damage to collagen and elastin. This is also an effect of free radicals which attack proteins found in the cell membrane.

The pace of skin aging increases because the peptide bond is destroyed and the structure of the protein - disrupted.

The period of fibroblasts activation can be extended. A proper skin care is crucial, as well as the appropriate skin care methods that work from the inside and provide the skin with necessary components. Passing time induces biological aging, i.e. a decline in the body's capacity to react to environmental stress. As a result the body loses its internal balance. Hair and nails become brittle and dry, and the skin turns gray. Unless the body gets enough vitamins and microelements, the application of only the external care to the skin proves to be ineffective. If you decide to use the offered DuoLife products that work like nutricosmetics from the inside out, you can take care of your hair, skin and nails, make your body look better, and improve its function

*The product should be taken before the evening meal. The proposed schedule gives the approximate time.

** Recommended period of supplementation: 3 months.

*** One pack, when used on a regular basis by one adult, is enough for about 1 month.

 

Pakiet DuoLife URODA 

To idealnie dobrana kompozycja produktów wspomagająca funkcjonowanie organizmu i dostosowana do rytmu dobowego. Aby wesprzeć ich działanie, do tygodnia od zakupu…

Zachowanie piękna i młodości już w starożytności stanowiło podstawę wielu rozważań badaczy i naukowców. Dawne badania stały się bazą wyjściową, która idzie w parze z dzisiejszą tezą, że wygląd w dużej mierze zależny jest od codziennej diety. Braki witaminowe i jadłospis ubogi w mikroelementy szybko znajdują odzwierciedlenie w pogarszającym się wyglądzie zewnętrznym. Ostatnie lata przyniosły szerokie zainteresowanie tematem starzenia skóry oraz metodami jego zapobiegania. Uwaga badaczy została skierowana na termin starzenia biologicznego, który oznacza, że wraz z upływem czasu zmniejsza się zdolność organizmu do odpowiedzi na stres środowiskowy. Tym samym dochodzi do utraty wewnętrznej równowagi ustroju, a efektem są łamliwe i suche włosy, większa kruchość paznokci oraz szarzenie skóry. Organizm potrzebuje uzupełnienia od wewnątrz o niezbędne witaminy i mikroelementy. Potrzebę tę są w stanie zaspokoić właściwie dobrane produkty DuoLife, które w Pakiecie Uroda, działają niczym nutrikosmetyk – usprawniają funkcjonowanie organizmu, sprzyjają poprawie kondycji włosów, skóry i paznokci.

 

Zegar biologiczny URODY:

8:00 – 25 ml DuoLife Dzień przed posiłkiem
8:30 – 2 kapsułki ProDeacid Medical Formula oraz 25 ml Collagen DuoLife
10:00 – 25 ml Aloes DuoLife + 25 ml Vita C
14:00 – 5 ml RegenOil Liquid Gold + 20 ml Chlorofil DuoLife
19:00 – 25 ml DuoLife Noc przed posiłkiem*

Pakiet zawiera:

1szt - Collagen (750 ml),
1szt - Aloes (750 ml),
1szt - ProDeacid (60 kapsułek),
1szt - Chlorofil (750 ml),
1szt - VitaC (750 ml),
1szt - DuoLife Dzień i Noc (Dzień 750 ml + Noc 750 ml),
1szt - RegenOil LiquidGold (250 ml)

Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Nasza dieta ma ogromny wpływ na to, jak wyglądamy. Jeśli nie znajdują się w niej witaminy i mikroelementy, wygląd z czasem zaczyna się widocznie pogarszać. Zachowanie piękna i młodości to temat ważny, nad którym pochylano się już w starożytności. Badacze, naukowcy i możni przyglądali się tej kwestii, a od co najmniej kilku lat, coraz większą uwagę przykłada się do starzenia skóry oraz dostępnych metod zapobiegania temu zjawisku. Badacze zajmują się poszukiwaniem nowych metod na zachowanie młodości i poprawę urody, ponieważ ulega wydłużeniu średnia oczekiwania długość życia. Zwiększa się ponadto aktywność społeczna, seksualna oraz fizyczna człowieka.

Proces starzenia się skóry związany jest ze zmniejszającą się zdolnością do produkcji fibroblastów. Nie można go zatrzymać, ponieważ jest naturalnym procesem zachodzącym wraz z upływem wieku. Fibroblasty, czyli komórki odpowiedzialne za produkcję kluczowych dla młodego wyglądu skóry substancji – kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, produkowane są w coraz mniejszej ilości. Zmniejsza się również ich zdolności stymulowania do produkcji. Zanikają funkcje metaboliczne i replikacji, a proces odnowy komórek przebiega znacznie gorzej. Na skórze pojawiają się widoczne zmarszczki. Staje się ona coraz mniej jędrna i przesuszona, a to za sprawą utraty elastyczności i rozciągliwości włókien kolagenowych i elastynowych. Nie bez znaczenia pozostaje zmniejszająca się ilość kwasu hialuronowego.

Czynniki zewnętrzne – zanieczyszczenia, promieniowania jonizujące i UV, a także czynniki wewnętrzne – hormony i procesy metaboliczne, wpływają na starzenie się skóry, które jest procesem złożonym. Promieniowanie UV prowadzi do zwiększonej aktywności metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej w skórze, czego wynikiem jest pofragmentowanie włókien kolagenowych.

Zaburzona czynność fibroblastów spowodowana spowalniającym tempem syntezy kolagenu, co jest charakterystyczne dla upływu wieku, prowadzi do ścieńczenia i skrócenia włókien kolagenowych oraz do podwyższenia stężenia metaloproteinazy macierzy zewnętrzkomórkej. Włókna kolagenowe staje się zdezorganizowane i wyglądają na nieregularne, a dodatkowo zmienia się niekorzystnie stosunek kolagenu typu III do kolagenu typu I. Każdego roku dochodzi zatem do spadku zawartości kolagenu o około 1%.

Długotrwała ekspozycja skóry na promieniowanie słoneczne sprzyja pojawianiu się zmian skórnych, głównie tych poddanych bezpośredniemu działaniu słońca. Ich występowanie ze zwiększoną częstotliwością i wyraźniejszy wygląd, są spowodowane opisanymi wcześniej procesami, które skutkują zmianami strukturalnymi i fizjologicznymi w każdej warstwie skóry.

Działanie czynników zewnętrznych prowadzi do powstawania wolnych rodników w skórze, które sprzyjają destrukcji lipidów i naruszeniu warstw naskórka. Skóra nie tylko traci swoją elastyczność, ale i zaczyna zmagać się z głębokimi zmarszczkami i plamistymi przebarwieniami. Dochodzi do destrukcji lipidów i naruszenia warstw naskórka, na skutek nagromadzenia wolnych rodników wynikającego z działania czynników zewnętrznych. Stan skóry znacznie się pogarsza, ponieważ zostaje naruszona bariera ochronna tworzona przez lipidy, mająca na celu chronić przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Dochodzi do zaburzenia mechanizmów funkcjonowania komórki i destrukcji enzymów, a tym samym do uszkodzeń kolagenu i elastyny. Jest to ponownie wynik działania wolnych rodników, które atakują proteiny – białka występujące w błonie komórkowej.

Skóra zaczyna się starzeć znacznie szybciej, ponieważ następuje rozerwanie wiązania peptydowego i uszkodzenie struktury wspomnianego białka.

Okres aktywacji fibroblastów można wydłużyć. Niezbędne jest właściwa pielęgnacja skóry, ale i zastosowanie metod pielęgnacyjnych, które działają od wewnątrz, dostarczając niezbędnych składników. Wraz z upływem czasu dochodzi do starzenia biologicznego, czyli zmniejszenia zdolności organizmu do odpowiedzi na stres środowiskowy. Efektem jest utrata równowagi wewnętrznej ustroju. Włosy stają się bardziej łamliwe, przesuszone, paznokcie kruche, a skóra szarzeje. Niedobory witamin i mikroelementów powodują, że tylko zewnętrzna pielęgnacja nie jest w stanie przynieść oczekiwanych efektów. Decydując się na zastosowanie dostępnych produktów DuoLife, działających niczym nutrikosmetyk od wewnątrz organizmu, można zadbać o włosy, skórę i paznokcie, ciału nadając lepszego wyglądu, ale i poprawiając jego funkcjonowanie.

*Produkt należy zastosować przed spożyciem ostatniego posiłku. Godzina podana orientacyjnie.

** Rekomendowany czas suplementacji: 3 miesiące

*** Jeden pakiet przy regularnym stosowaniu wystarcza na około 1 miesiąc, dla jednej osoby dorosłej.