Set DuoLife CLEANSING


SKU#: DLPAPOCZ0101NP
  • Sale
  • $345.00
  • Regular price $610.00


The DuoLife CLEANSING Set is a perfectly selected composition of products supporting the functioning of the body and it is adapted to the circadian rhythm.

Care does not only mean looking after your body; but it also involves paying attention to its internal needs. The process of detoxification, or cleansing the body, is crucial here. This involves removing unnecessary metabolites which are the result of biological processes, and the intake of substances from the external environment. The recommended products included in the Cleansing Pack provide a possibility to cleanse your body effectively, which fosters the improvement of your frame of mind and health.

Biological clock CLEANSING:

8:00 – 25 ml of DuoLife Day before a meal + 2 capsules of ProDeacid
8:30 – 2 capsules of BorelissPro Medical Formula and 25 ml of Vita C
10:00 – 25 ml of Aloe DuoLife + 20 ml of Chlorophyll DuoLife
14:00 – 5 ml of RegenOil Liquid Gold +2 capsules of ProSelect Medical Formula
19:00 – 25 ml of DuoLife Night before a meal*

The Pack includes:

1pc. - Vita C (750 ml),
1pc. - Aloe (750 ml),
1pc. - ProDeacid (60 capsules),
1pc. - BorelisPro (60 capsules),
1pc. - ProSelect (60 capsules),
1pc. - Chlorophyll (750 ml),
1pc. - DuoLife Day and Night (Day 750 ml + Night 750 ml),
1pc. – RegenOil LiquidGold (250 ml)

 

Cleansing your body of toxins, microorganisms and deposits enables it to use nutrients supplied with food and natural dietary supplements. Normal and healthy metabolic processes require acid-base balance. Factors, such as: stress, haste, a diet rich in animal protein and carbohydrates, lack of physical exercise, alcohol and smoking, promote excess body acidity (mesenchymal latent acidosis). Metabolites accumulate in intercellular space impairing the supply of nutrients to the cells. Long-lasting body acidification contributes to insufficient nutrition.

The main determinant of pH in the human body is the accumulation of hydrogen ions (H+) and bicarbonate ions (HCO3-). Cations are positively-charged hydrogen ions, while these negatively-charged are called anions and they assist in alkalizing your body. Substances containing phosphorus, chlorine and sulphur contribute to the formation of hydrogen ions. Products rich in these elements display an acidifying effect. Food containing sodium, potassium, magnesium and calcium promote the formation of bicarbonate ions, which display an alkalization effect. Vegetables and fruits deacidify your body, whereas meat and sweet drinks cause more acidity in the body.

Unhealthy lifestyle and bad eating habits induces acidification of the body, which may cause buffer systems in the body run out. If the level of acidification exceeds the buffer system’s capacity, the excess acid cannot be neutralized. It begins to be stored in soft tissues and joints as salts precipitated from acids.

Body care does not only mean looking after your build; but it also involves paying attention to your body’s internal needs. The process of detoxification, or cleansing the body, is crucial here. This involves removing unnecessary metabolites which are the result of biological processes, and the intake of substances from the external environment. Detoxification is the key to staying healthy and feeling great every day.

*The product should be taken before the evening meal. The proposed schedule gives the approximate time.

** Recommended period of supplementation: 3 months

*** One pack, when used on a regular basis by one adult, is enough for about 1 month.

 

Pakiet DuoLife OCZYSZCZENIE 

To idealnie dobrana kompozycja produktów wspomagająca funkcjonowanie organizmu i dostosowana do rytmu dobowego. 

By Twój organizm działał jak w zegarku


Pielęgnacja polega nie tylko na dbaniu o ciało – sylwetkę, ale także na trosce o organizm, uwzględniając jego potrzeby wewnętrzne. W pielęgnacji kluczową rolę odgrywa proces detoksykacji, czyli oczyszczania organizmu. Działanie to polega na usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii, które powstają pod wpływem zachodzących procesów, ale i w wyniku dostarczania substancji ze środowiska zewnętrznego. Rekomendowane produkty dostępne w Pakiecie Oczyszczanie, to możliwość skutecznej i efektywnej detoksykacji organizmu, sprzyjającej poprawie samopoczucia i zdrowia.

Zegar biologiczny OCZYSZCZENIE:

8:00 – 25 ml DuoLife Dzień przed posiłkiem oraz 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProDeacid® NEW
8:30 – 2 kapsułki DuoLife Medical Formula BorelissPro® NEW oraz 25 ml DuoLife Vita C
10:00 – 25 ml DuoLife Aloes oraz 20 ml DuoLife Chlorofil
14:00 – 5 ml DuoLife RegenOil Liquid Gold® oraz 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProSelect® NEW
19:00 – 25 ml DuoLife Noc przed posiłkiem*

*Produkt należy zastosować przed spożyciem ostatniego posiłku. Godzina podana orientacyjnie.

Pakiet zawiera po jednej sztuce:

DuoLife Aloes,
DuoLife Vita C,
DuoLife Chlorofil,
Zestaw DuoLife Dzień i Noc,
DuoLife RegenOil Liquid Gold®,
DuoLife Medical Formula ProSelect® NEW,
DuoLife Medical Formula ProDeacid® NEW,
DuoLife Medical Formula BorelissPro® NEW.

Oczyszczenie organizmu z toksyn, mikroorganizmów i złogów pozwala na wykorzystanie składników odżywczych, które są dostarczane z pokarmem, ale i pochodzą z naturalnych suplementów diety. Równowaga kwasowo-zasadowa jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych. Stres, pośpiech, dieta bogata w białko zwierzęce i węglowodany, brak ruchu, alkohol czy palenie tytoniu wpływają zakwaszająco na organizm (utajona kwasica mezenchymalna). Metabolity kumulują się w przestrzeni międzykomórkowej, utrudniając dostarczanie do komórek substancji odżywczych. Długotrwałe zakwaszenie organizmu przyczynia się do niedostatecznego odżywienia.

U człowieka głównymi determinantami pH jest nagromadzenie jonów wodoru (H+) i jonów wodorowęglanów (HCO3–). Jony wodoru o ładunku dodatnim to kationy. Jony wodorowęglanów o ładunku ujemnym to aniony, które sprzyjają alkalizacji organizmu. Substancje zawierające fosfor, chlor i siarkę, przyczyniają się do powstawania jonów wodoru. Produkty bogate w atomy tych pierwiastków mają działanie zakwaszające. Pożywienie zawierające sód, potas, magnez i wapń powoduje powstawanie jonów wodorowęglanu, wykazując działanie alkalizujące. Warzywa i owoce odkwaszają, natomiast mięsa i słodkie napoje zakwaszają.

Nieodpowiedni styl życia i złe nawyki żywieniowe powodują zakwaszanie organizmu, które może doprowadzić do wyczerpania się systemów buforowych w organizmie. Jeśli zakwaszenie przekracza pojemność buforową systemu, nadwyżka kwasów nie może być zneutralizowana i zaczyna być magazynowana w tkankach miękkich oraz stawach w postaci soli wytrąconych z kwasów.

Pielęgnacja ciała to nie tylko dbanie o sylwetkę, lecz troska o organizm. Kluczową rolę odgrywa proces detoksykacji. Oczyszczanie organizmu polega na usunięciu szkodliwych produktów powstających w procesach biochemicznych w naszym organizmie oraz na skutek kumulowania substancji pobieranych ze środowiska zewnętrznego. Detoksykacja jest kluczem do dobrego do zdrowia i samopoczucia każdego dnia.

** Rekomendowany czas suplementacji: 3 miesiące

*** Jeden pakiet przy regularnym stosowaniu wystarcza na około 1 miesiąc, dla jednej osoby dorosłej.