Set DuoLife HEART


SKU#: DLPAPSER0101PP
  • Sale
  • $305.00
  • Regular price $560.00


Set DuoLife HEART
is a perfectly selected composition of products supporting the functioning of the body and it is adapted to the circadian rhythm.
The heart is the most important organ in the circulatory system in the human body. It is responsible for pumping blood into tissues, exchanging substances between the blood and the cells, and supplying nutrients and oxygen. The efficiency of the heart depends on its own automatism, and on the systematic supply of the substances influencing the proper function and condition of this organ. The recommended DuoLife products included in the HEART Set contain the substances which promote the heart's nourishment, support its function and maintain its condition for as long as possible, and help to protect it from common cardiovascular diseases.

Biological clock HEART:

8:00 – 25 ml of DuoLife Day before a meal
8:30 – 1 capsule of ProCardiol Medical Formula and 25 ml of Vita C
10:00 – 20 ml of Chlorophyll DuoLife + 2 ProSitk Medical Formula
14:00 – 5 ml of RegenOil Liquid Gold +1 capsule of ProCardiol Medical Formula +2 ProCholterol Medical Formula
19:00 – 25 ml of DuoLife Night before a meal *

The Pack includes:


1pc. - Vita C (750 ml),
1pc.- ProStik (60 capsules),
1pc. - ProCardiol (60 capsules),
1pc. - ProCholterol (60 capsules),
1pc.- Chlorophylll (750 ml),
1pc.- DuoLife Day and Night (Day 750 ml + Night 750 ml),
1pc. – RegenOil Liquid Gold (250 ml)

The issue of the circulatory system disorders pose a problem for the health-care system, the national authorities and the society. Prevention and early detection of cardiovascular disorders is a challenge faced by the 21st-century medicine. Heart failure (HF) has been singled out as epidemic, spreading in Europe, and in North and South America. In Europe, this condition affects as many as 15 million people. The prevalence of HF is age-related, and most instances occur in patients over the age of 60. A lot depends on the level of the society’s awareness on healthy lifestyle. Poor diet, smoking, lack or inadequate physical activity, and socio-economic factors, such as, economic difficulties, change in the living conditions, significantly affect human health. Both these factors and a genetic predisposition influence the prevalence and the number of deaths caused by circulatory-system related diseases. Health education, preventive actions and early diagnosis can avert the development of unfavorable social behavior patterns which can contribute to an increased risk of cardiovascular diseases incidence.

Lipid profile disturbance is one of the main, modifiable risk factors as for a development and progression of the cardiovascular system disorders (cardiovascular disease - CVD). Over 80% of patients with diagnosed CVD, cannot achieve the target level of the low-density lipoproteins (LDL) cholesterol by recommended and available pharmacotherapy, and lifestyle modification. Monacolin K, as an effective dietary supplement, deserves special attention. Moreover, since it is a natural statin, it may be used as the hypolipidemic preparation. The extract from red yeast rice including monacolin K can be a valuable assistance to ongoing treatment in patients with lipid disorder, and with previous CVD. Scientific findings are supported by EFSA (the European Food Safety Authority), and specifically, the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies stated that red yeast rice constituent monacolin K helps maintain a normal level of cholesterol in the blood, and this claim has been confirmed by the European Society of Cardiology.

According to WHO, over a half of deaths in the world is a result of heart diseases. Furthermore, almost 80% instances of this disease could have been prevented, had correct prophylactic measures been introduced. What does it involve? It involves applying several simple golden rules concerning the healthy lifestyle, including first of all, a balanced healthy diet and the appropriate use of dietary supplements.

Pakiet DuoLife Serce

To idealnie dobrana kompozycja produktów wspomagająca funkcjonowanie organizmu i dostosowana do rytmu dobowego.

By Twój organizm działał jak w zegarku

Serce stanowi najważniejszy element układu krążenia w ludzkim organizmie. Sprawność serca jest zależna od jego własnego automatyzmu, ale i systematycznego dostarczania substancji warunkujących prawidłową pracę i kondycję tego organu. Rekomendowane produkty DuoLife z Pakietu Serce, to zawartość substancji wpływających na odżywienie serca, wspomaganie jego pracy i zachowanie kondycji przez możliwie długi czas, a także ochronę przed powszechnie występującymi zaburzeniami układu krążenia.

Zegar biologiczny SERCE:

8:00 – 25 ml DuoLife Dzień przed posiłkiem
8:30 – 1 kapsułka DuoLife Medical Formula ProCardiol® NEW oraz 25 ml DuoLife Vita C
10:00 – 20 ml DuoLife Chlorofil oraz 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProStik® NEW
14:00 – 5 ml DuoLife RegenOil Liquid Gold® oraz 1 kapsułka DuoLife Medical Formula ProCardiol® NEW oraz 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProCholterol® NEW
19:00 – 25 ml DuoLife Noc przed posiłkiem*

*Produkt należy zastosować przed spożyciem ostatniego posiłku. Godzina podana orientacyjnie.

Pakiet zawiera po jednej sztuce:

DuoLife Vita C,
DuoLife Chlorofil,
Zestaw DuoLife Dzień i Noc,
DuoLife RegenOil Liquid Gold®,
DuoLife Medical Formula ProStik® NEW,
DuoLife Medical Formula ProCardiol® NEW,
DuoLife Medical Formula ProCholterol® NEW.

Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Tematyka zaburzeń układu krążenia to problem dla systemu opieki zdrowotnej i władz państwa, a także społeczeństwa. Profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń kardiologicznych stanowią wyzwanie medycyny XXI wieku. Niewydolność serca często zalicza się do kategorii epidemii, rozprzestrzeniającej się w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. W Europie schorzenie to dotyczy aż 15 mln ludzi. Częstość występowania choroby ma swoje podłoże w wieku. Rozwija się głównie u osób po 60. roku życia. Bardzo wiele zależy od poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia. Niewłaściwa dieta, palenie tytoniu, brak lub niewłaściwa aktywność fizyczna, a także czynniki społeczno-ekonomiczne, takie jak trudności ekonomiczne, zmiana warunków życia mają niebagatelne znaczenie dla stanu zdrowia człowieka. Wymienione wyżej czynniki oraz predyspozycje genetyczne mają swoje odzwierciedlenie w zapadalności i umieralności na schorzenia występujące po stronie układu krążenia. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych oraz wczesna diagnostyka, są w stanie zapobiegać powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które mogą przyczyniać się do zwiększonego ryzyka wystąpienia schorzeń układu krążenia.

Zaburzenia profilu lipidowego stanowią jeden z głównych, modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju i progresji zaburzeń w zakresie układu sercowo-naczyniowego (cardiovascular disease – CVD). Pomimo zalecanej, dostępne
j farmakoterapii i modyfikacji stylu życia u ponad 80% pacjentów ze zdiagnozowaną CVD nie udaje się osiągnąć docelowych wartości cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (LDL). Monakolina K zasługuje na szczególną uwagę jako skuteczny suplement diety. Można się również pokusić o stwierdzenie, że jako naturalna statyna może być stosowana jako preparat hipolipemizujący. Ekstrakt z czerwonego ryżu w tym monakolina K może stanowić wartościowe uzupełnienie postępowania terapeutycznego nie tylko wśród osób z nieprawidłowym profilem lipidowym, ale również po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym. Doniesienia naukowe potwierdza opinia EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), a uściślając panel ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii stwierdził, że monakolina K ze sfermentowanego czerwonego ryżu pomaga w utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi oraz stanowisko to potwierdza opinia Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.


Według WHO ponad połowa zgonów na świecie powodowana jest przez choroby serca. Ponadto aż 80 % przypadków chorób serca mogłoby nie wystąpić, gdyby została zachowana prawidłowa ich profilaktyka. Na czym ona polega? Na stosowaniu się do kilku prostych, ale ważnych reguł dotyczących zdrowego stylu życia, w tym przede wszystkim przestrzegania odpowiedniej diety oraz zastosowania odpowiedniej suplementacji.

** Rekomendowany czas suplementacji: 3 miesiąc.

*** Jeden pakiet przy regularnym stosowaniu wystarcza na około 1 miesiąc, dla jednej osoby dorosłej.