Set DuoLife METABOLISM - CHOLESTEROL


SKU#: DLPAPMCH0101NP
  • Sale
  • $282.00
  • Regular price $512.00


DUOLIFE METABOLISM Set - CHOLESTEROL is a perfectly selected composition of products supporting the functioning of the body and it is adapted to the circadian rhythm.

Cholesterol is vital for proper functioning of the body. Unfortunately, LDL, referred to as ‘bad’ cholesterol, most often accumulates in our bodies. Cholesterol is the building block for cell membranes and it is involved in producing hormones. Moreover, it is crucial for the production and absorption of vitamin D. Too high level of LDL (bad cholesterol), as opposed to HDL (‘good’) level, causes the formation of atherosclerotic plaque, which can threaten your health and even life. Therefore, it is necessary to regulate and control the cholesterol level in the blood in order to maintain proper function of the body. This is supported by the components included in the Metabolism Cholesterol Set.

Biological clock METABOLISM – CHOLESTEROL:

8:00 – 25 ml of DuoLife Day before a meal
8:30 – 2 capsules of ProSelect Medical Formula and 20 ml of Chlorophyll DuoLife
10:00 – 2 capsules of ProDeacid Medical Formula
14:00 – 5 ml of RegenOil Liquid Gold + 2 capsules of ProCholterol Medical Formula
19:00 – 25 ml of DuoLife Night before a meal*

The Pack includes:

1pc. - ProCholterol (60 capsules),
1pc. - ProSelect (60 capsules),
1pc. - ProDeacid (60 capsules),
1pc.- Chlorophyll (750 ml),
1pc.- DuoLife Day and Night (Day 750 ml + Night 750 ml),
1pc. - RegenOil Liquid Gold (250 ml)

Good and bad cholesterol. These terms have become quite popular recently. Cholesterol gained a bad reputation and is mainly associated with restrictive diets. What is it like actually? What is the difference between a bad and a good one?


These commonly used terms originate from the lipoproteins present in blood plasma. These components are a combination of fat and protein molecules. Cholesterol can be transported in this form. The LDL fraction differs in composition and function from the HDL fraction. LDL is a fraction with low-density lipoproteins whose task is to deliver cholesterol to peripheral tissues. While HDL is high-density lipoprotein which transports cholesterol from tissue cells to the liver in order to be reused or released. That is why, it is recommended to keep the level of LDL cholesterol low while the level of HDL should be higher.

* The product should be taken before the evening meal. The proposed schedule gives the approximate time

** Recommended period of supplementation: 3 months.

*** One pack, when used on a regular basis by one adult, is enough for about 1 month.

PAKIET DUOLIFE METABOLIZM – CHOLESTEROL

To idealnie dobrana kompozycja produktów wspomagająca funkcjonowanie organizmu i dostosowana do rytmu dobowego.
By Twój organizm działał jak w zegarku

Cholesterol jest niezbędny, by organizm mógł funkcjonować prawidłowo. W naszych organizmach niestety najczęściej gromadzą się zbyt duże ilości cholesterolu określanego jako zły, czyli LDL. Cholesterol między innymi stanowi budulec błon komórkowych i bierze udział w produkcji hormonów. Ponadto jest niezbędny do wytwarzania i przyswajania witaminy D. Zbyt wysoki poziom cholesterolu LDL (złego) w stosunku do HDL (dobrego) powoduje tworzenie się blaszki miażdżycowej, która stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Wyregulowanie poziomu cholesterolu we krwi jest zatem niezbędne do zachowania prawidłowych funkcji w organizmie. W działaniu tym pomagają poszczególne składniki, które znalazły się w pakiecie Metabolizm Cholesterol.

 

Zegar biologiczny METABOLIZM – CHOLESTEROL:

8.00 – 25 ml DuoLife Dzień przed posiłkiem
8. 30 - 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProSelect® NEW oraz 20 ml DuoLife Chlorofil
10.00 – 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProDeacid® NEW
14.00 – 5 ml DuoLife RegenOil Liquid Gold® oraz 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProCholterol® NEW
19.00 – 25 ml DuoLife Noc przed posiłkiem*

*Produkt powinien zostać zastosowany przed ostatnim spożywanym posiłkiem. Godzinna 19.00 jest podana jako orientacyjny czas ostatniego posiłku.

Pakiet zawiera po jednej sztuce:

DuoLife Chlorofil,
Zestaw DuoLife Dzień i Noc,
DuoLife RegenOil Liquid Gold®,
DuoLife Medical Formula ProSelect® NEW,
DuoLife Medical Formula ProDeacid® NEW,
DuoLife Medical Formula ProCholterol® NEW.

*Produkt powinien zostać zastosowany przed ostatnim spożywanym posiłkiem. Godzinna 19.00 jest podana jako orientacyjny czas ostatniego posiłku.

Dobry i zły cholesterol. Te określenia ostatnio są bardzo często wymieniane. Cholesterol zyskał bowiem złą sławę i głównie kojarzy się z restrykcyjnymi dietami. Jak jest jednak naprawdę? Czym różni się ten zły od dobrego ?

Potocznie używane określenia mają swoje źródło w lipoproteinach obecnych w osoczu krwi. Są to składniki stanowiące połączenie cząsteczek tłuszczowych oraz białkowych. W tej formie może być transportowany cholesterol. Frakcja LDL różni się składem i funkcją od frakcji HDL. LDL to frakcja wyróżniająca się lipoproteinami o niskiej gęstości, których zadaniem jest przenoszenie cholesterolu do tkanek obwodowych. HDL to różnica polegająca na dużej gęstości i transporcie cholesterolu z komórek tkanek do wątroby po to, by ponownie je wykorzystać lub uwolnić. To z tego powodu zwraca się uwagę na to, by stężenie cholesterolu LDL było niskie, a HDL wyższe.

** Rekomendowany czas suplementacji: 3 miesiące

*** Jeden pakiet przy regularnym stosowaniu wystarcza na około 1 miesiąc, dla     jednej  osoby dorosłej.