Set DuoLife NERVOUS SYSTEM. UKLAD NERWOWY


SKU#: DLPAPUNE0101PP
  • Sale
  • $283.00
  • Regular price $560.00


Set DuoLife NERVOUS SYSTEM is a perfectly selected composition of products supporting the functioning of the body and it is adapted to the circadian rhythm.

Let your body work like clockwork.
The human brain consists of billions of cells forming trillions of connections between one another. The brain makes up only 2% of the whole body weight and it consumes about 20% of the total energy in the body. Today’s natural environment has changed as a result of scientific, technological and industrial development, and population explosion. Some of the changes are beneficial but many of them have a negative impact on the human body. Therefore, nowadays we struggle with stress, noise and air pollution, which results in sleep disorders and the improper function of the nervous system. Inappropriate diet and oxidative stress have also a negative impact on its condition. The selected DuoLife products included in the Nervous System Pack provide substances necessary to improve and maintain the appropriate condition of the nervous system.

Biological clock NERVOUS SYSTEM:

8:00 – 25 ml of DuoLife Day before a meal
8:30 – 2 ProMigren Medical Formula and 25 ml of Vita C
10:00 – 20 ml of Chlorophyll DuoLife + 2 ProStik Medical Formula
14:00 – 5 ml of RegenOil Liquid Gold + 2 ProRelaxin Medical Formula
19:00 – 25 ml of DuoLife Night before a meal *

The Pack includes:

1pc. - Vita C (750 ml),
1pc. - ProRelaxin (60 capsules),
1pc. - ProStik (60 capsules),
1pc. - ProMigren (60 capsules),
1pc. - Chlorophyll (750 ml),
1pc. - DuoLife Day and Night (Day 750 ml + Night 750 ml),
1pc. - RegenOil Liquid Gold (250 ml)

Do you need to know more ?

 

Man has lived in a natural environment for hundreds of thousands of years and as a consequence s/he has been affected by its changes. Human existence had not caused a significant impact on the environment for a relatively long time. It used to be almost imperceptible. Human growing fascination and attention directed to science, technology and industry development, and demographic explosion have brought not only benefits, since one of the disadvantages is a permanent change to the natural environment. Excessive and irrational exploitation of the natural resources caused forest degradation, and the pollution of air, water and soil. A large number of species of animals and plants have been irrevocably lost. As yet, the human body has been struggling with the consequences of these activities.

The human brain consists of billions of cells forming trillions of connections between one another. The brain makes up only 2% of the whole body weight and it consumes about 20% of the total energy in the body. Stress, sleep disorders, noise, air pollution, poor diet, and oxidative stress have a negative impact on the function of the nervous system, which causes deterioration in well-being. The most common symptoms include: photophobia, increased sensitivity to noise and odor.

* The product should be taken before the evening meal. The proposed schedule gives the approximate time.

** Recommended period of supplementation: 3 months.

*** One pack, when used on a regular basis by one adult, is enough for about 1 month.

UKLAD NERWOWY.....

By Twój organizm działał jak w zegarku

Na mózg człowieka składają się miliardy komórek tworzących pomiędzy sobą biliony połączeń. Mózg to jedynie 2% masy ciała, zużywa do 20% całkowitej energii organizmu. Dzisiejsze środowisko naturalne, ze względu na rozwój nauki, techniki, przemysłu oraz eksplozji demograficznej, pod wieloma względami na dobre, ale część z trwałych zmian nie pozostała obojętna dla organizmu ludzkiego. Tym samym zmagamy się dziś ze stresem, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza. Efektem są zaburzenia snu, a także nieprawidłowo funkcjonujący układ nerwowy. Jego stan pogarszają również takie czynniki, jak niewłaściwa dieta i stres oksydacyjny. Wybrane produkty DuoLife goszczące w pakiecie Układ nerwowy pozwalają dostarczyć substancji niezbędnych dla poprawy i zachowania kondycji układu nerwowego.

 

Zegar biologiczny UKŁAD NERWOY:

8:00 – 25 ml DuoLife Dzień przed posiłkiem
8:30 – 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProMigren® NEW oraz 25 ml DuoLife Vita C
10:00 – 20 ml DuoLife Chlorofil oraz 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProStik® NEW
14:00 – 5 ml DuoLife RegenOil Liquid Gold® oraz 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProRelaxin® NEW
19:00 – 25 ml DuoLife Noc przed posiłkiem*

*Produkt należy zastosować przed spożyciem ostatniego posiłku. Godzina podana orientacyjnie.

Zegar biologiczny METABOLIZM CUKRÓW:

DuoLife Vita C,
DuoLife Chlorofil,
Zestaw DuoLife Dzień i Noc,
DuoLife RegenOil Liquid Gold®,
DuoLife Medical Formula ProStik® NEW,
DuoLife Medical Formula ProMigren® NEW,
DuoLife Medical Formula ProRelaxin® NEW.

Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Było ono niemalże niedostrzegalne. Postępująca fascynacja człowiekiem, uwaga skierowana na rozwój nauki, techniki i przemysłu, a do tego eksplozja demograficzna, przyniosły nie tylko korzyści. Trwałym zmianom uległo środowisko naturalne. Nadmierna i nieracjonalna eksploatacja gospodarki zasobami przyrody, doprowadziły do zniszczenia lasów, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Bezpowrotnie utracono ogromną liczbę gatunków zwierząt i roślin. Organizm człowieka zmaga się z konsekwencjami tych działań do dziś.

Mózg człowieka składa się z dziesiątek miliardów komórek, które tworzą między sobą biliony połączeń. To jedynie 2% masy ciała, ale zużycie do 20% całkowitej energii organizmu. Stres, zaburzenia snu, hałas, zanieczyszczenie powietrza, niewłaściwa dieta, stres oksydacyjny wpływają negatywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. Efektem jest pogarszające się samopoczucie. Spośród najczęściej występujących objawów wymienia się światłowstręt, nadmierną wrażliwość na dźwięki i zapachy.

** Rekomendowany czas suplementacji: 3 miesiąc.

*** Jeden pakiet przy regularnym stosowaniu wystarcza na około 1 miesiąc, dla jednej osoby dorosłej.