Set DuoLife SUGAR METABOLIZM


SKU#: DLPAPMCU0101NP
  • Sale
  • $280.00
  • Regular price $512.00


Set DuoLife SUGAR METABOLISM is a perfectly selected composition of products supporting the functioning of the body and it is adapted to the circadian rhythm.

Improper sugar metabolism negatively affects the function of the internal organs, including our brain. Over the past few decades metabolic disorders have started to be perceived as an epidemiological issue. The increase in their occurrence has been associated primarily with an unhealthy lifestyle and poor nutrition. In order to fight disorders in sugar metabolism effectively, balanced and healthy diet and supplementation with properly selected preparations should be implemented. We recommend the products included in the Sugar Metabolism Set. Its ingredients prove that it is possible to maintain a proper level of sugar in the blood.

Biological clock SUGAR METABOLISM:

8:00 – 25 ml of DuoLife Day, before a meal
8:30 – 2 capsules of ProSugar Medical Formula and 20 ml of Chlorophyll DuoLife
10:00 – 2 capsules of ProDeacid Medical Formula
14:00 – 5 ml of RegenOil Liquid Gold + 2 capsules of ProSelect Medical Formula
19:00 – 25 ml of DuoLife Night, before a meal*

The Pack includes:

1pc. - ProSugar (60 capsules),
1pc.- ProSelect (60 capsules),
1pc.- ProDeacid (60 capsules),
1pc.- Chlorophyll (750 ml),
1pc. - DuoLife Day and Night (Day 750 ml + Night 750 ml),
1pc. – Regen Oil LiquidGold (250 ml)

The definition of the metabolic syndrome was introduced and presented by the International Diabetes Federation in April 2005. It explains that the condition can be diagnosed on the basis of the preliminary condition that allows for further diagnosis. It concerns the appearance of abdominal obesity and the coexistence of two additional abnormal features. The latter ones include the level of over 150 mg/DL triglycerides in the blood and/or the level of HDL cholesterol fractions in the blood of over 40 mg/DL in men and over 50 mg/DL in women, and /or blood pressure of over 130/85 mm HG, and/or blood glucose level of 100 mg/DL on an empty stomach.

* The product should be taken before the evening meal. The proposed schedule gives the approximate time.

** Recommended period of supplementation: 3 months.

*** One pack, when used on a regular basis by one adult, is enough for about 1 month.

PAKIET DUOLIFE METABOLIZM CUKRÓW 

By Twój organizm działał jak w zegarku

 

Nieprawidłowo przebiegające procesy związane z metabolizmem cukrów, negatywnie wpływają na czynność narządów wewnętrznych, w tym nasz mózg. Ostatnie kilkadziesiąt lat to dowód na to, że zaburzenia metaboliczne osiągnęły poziom problemu epidemiologicznego. Wzrost ich występowania związany jest przede wszystkim z niezdrowym trybem życia i niewłaściwym odżywianiem. Skuteczna walka z zaburzeniami metabolizmu cukrów polega między innymi na wdrożeniu racjonalnej diety i wspomaganiu właściwie dobranymi preparatami. Rekomendujemy korzystanie z produktów wchodzących w skład pakietu Metabolizm Cukrów. Zawarte w ich składzie substancje dowodzą, że zachowanie prawidłowego poziomu cukru we krwi jest możliwe.

 

Zegar biologiczny METABOLIZM CUKRÓW:

8.00 – 25 ml DuoLife Dzień przed posiłkiem
8. 30 - 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProSugar® NEW oraz 20 ml DuoLife Chlorofil
10.00 – 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProDeacid® NEW
14.00 – 5 ml DuoLife RegenOil Liquid Gold® oraz 2 kapsułki DuoLife Medical Formula ProSelect® NEW
19.00 – 25 ml DuoLife Noc przed posiłkiem*

*Produkt powinien zostać zastosowany przed ostatnim spożywanym posiłkiem. Godzinna 19.00 jest podana jako orientacyjny czas ostatniego posiłku.

Pakiet zawiera po jednej sztuce:

DuoLife Chlorofil,
Zestaw DuoLife Dzień i Noc,
DuoLife RegenOil Liquid Gold®,
DuoLife Medical Formula ProSugar® NEW,
DuoLife Medical Formula ProSelect® NEW,
DuoLife Medical Formula ProDeacid® NEW.

Spożywane każdego dnia posiłki powinny być zbilansowane w taki sposób, by w odpowiedniej ilości do organizmu trafiały tłuszcze, białka i węglowodany. Niestety nadmierna ich ilości szybko prowadzi do podwyższenia ryzyka rozwoju złożonego zespołu objawów metabolicznych. Zespół ten w ostatnich czasach rozpoznano u około 20% osób dorosłych, uwzględniając tereny Stanów Zjednoczonych, Europy i Polski.

Definicja zespołu metabolicznego została przedstawiona w kwietniu 2005 roku, a skonstruowała ją Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna. Według niej schorzenie może być zdiagnozowane na podstawie wstępnego warunku, upoważniającego do przeprowadzenia dalszej diagnostyki. Mowa o występowaniu otyłości brzusznej oraz współistnienia dwóch dodatkowych nieprawidłowych cech. Pośród tych ostatnich wymienia się stężenie trójglicerydów we krwi wynoszące powyżej 150 mg/dl i/lub stężenie frakcji HDL cholesterolu we krwi powyżej 40 mg/dl u mężczyzn i powyżej 50 mg/dl u kobiet, i/lub ciśnienie tętnicze powyżej 130/85 mm HG I/LUB stężenie glukozy we krwi na czczo wynoszące 100 mg/dl.

** Rekomendowany czas suplementacji: 3 miesiące

*** Jeden pakiet przy regularnym stosowaniu wystarcza na około 1 miesiąc, dla jednej osoby dorosłej.